Ihr Team der Kinderabteilung

Ärztliche und Pflegerische Leitung

Primar dr. Ch. Kerle

dgkp E. posch
abteilungsleiter pflege kinder- und jugendabteilung


Oberarzt / Oberärztin

OÄ. Dr.ⁱⁿ Ch. Ruppert

 

OA. dr. Ch. Niederwanger

 

oA Dr. G. Cortina

 

Univ. Prof. dr. S. Waldegger

 

dr. Ch. Lechner

Dr. T. Zöggeler

 

Assistenzärztinnen

ASS. Dr.ⁱⁿ S. Forster

 

ass. Dr.ⁱⁿ T. Graf

 

Ass. Dr. A. Trieb (derzeit Externe Fortbildung)

 

Ass. Dr. H. Gnigler

 

ass. Dr.ⁱⁿ A. Shop